Ξεκινήστε το ταξίδι στον κόσμο του κρασιού

Κλείστε άμεσα τη θέση σας

Τμήμα Φεβρουαρίου

Level 1: 19/2/21 - 20/2/21
Level 2: 22/2/21 - 26/2/21
Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 19/2/21 - 26/2/21


Ώρες μαθημάτων: 17:00 - 20:00 ώρα Ελλάδος
Εξετάσεις Online : 15/3/2021
Deadline Εγγραφών : 8/2/2021

Τμήμα Μαρτίου

Level 1: 13/3/21 - 14/3/21
Ώρες μαθημάτων: 10:00 - 12:30

Level 2: 15/3/21 - 20/3/21
Ώρες μαθημάτων:
Δευτέρα - Παρασκευή: 18:00 - 20:30
Σάββατο: 10:00-12:30

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 13/3/21 - 20/3/21
Ώρες μαθημάτων:
Σάββατο - Κυριακή: 10:00 - 12:30
Δευτέρα - Παρασκευή: 18:00 - 20:30
Σάββατο: 10:00-12:30


Εξετάσεις Online : 17/4/2021
Deadline Εγγραφών : 8/3/2021

Τμήμα Απριλίου

Level 1: 17/4/21 - 18/4/21
Ώρες μαθημάτων: 9:00 - 12:00

Level 2: 19/4/21 - 24/4/21
Ώρες μαθημάτων:
Δευτέρα - Παρασκευή: 18:00 - 21:00
Σάββατο: 9:00-12:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 17/4/21 - 24/4/21
Ώρες μαθημάτων:
Σάββατο - Κυριακή: 9:00 - 12:00
Δευτέρα - Παρασκευή: 18:00 - 21:00
Σάββατο: 9:00-12:00


Εξετάσεις Online : 15/5/2021
Deadline Εγγραφών : 12/4/2021

Τμήμα Μαΐου

Level 1: 15/5/21 - 16/5/21
Ώρες μαθημάτων: 9:00 - 12:00

Level 2: 17/5/21 - 22/5/21
Ώρες μαθημάτων:
Δευτέρα - Παρασκευή: 18:00 - 21:00
Σάββατο: 9:00-12:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 15/5/21 - 22/5/21
Ώρες μαθημάτων:
Σάββατο - Κυριακή: 9:00 - 12:00
Δευτέρα - Παρασκευή: 18:00 - 21:00
Σάββατο: 9:00-12:00


Εξετάσεις Online : 12/6/2021
Deadline Εγγραφών : 10/5/2021