Τμήμα Απριλίου

Level 1: 9/4/22 - 10/4/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 11/4/22 - 17/4/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 9/4/22 - 17/4/22

Εξετάσεις Online : 15/5/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 25/3/22

Τμήμα Μαΐου

Level 1: 21/5/22 - 22/5/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 23/5/22 - 29/5/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 21/5/22 - 29/5/22

Εξετάσεις Online : 26/6/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 6/5/22

Τμήμα Ιουνίου

Level 1: 18/6/22 - 19/6/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 20/6/22 - 26/6/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 18/6/22 - 26/6/22

Εξετάσεις Online : 24/7/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 3/6/22