Τμήμα Ιανουαρίου

Level 1: 16/1/23 - 17/1/23
Δευτέρα - Τρίτη: 14:00 - 17:00

Level 2: 18/1/23 - 26/1/23
Τετάρτη - Πέμπτη (Εκτός ΣΚ): 14:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 16/1/23 - 26/1/23

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 20/2/23
Ώρα: 14:00

Deadline Εγγραφών: 6/1/22

Τμήμα Φεβρουαρίου

Level 1: 30/1/23 - 31/1/23
Δευτέρα - Τρίτη: 14:00 - 17:00

Level 2: 1/2/23 - 9/1/23
Τετάρτη - Πέμπτη (Εκτός ΣΚ): 14:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 30/1/23 - 9/2/23

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 6/3/23
Ώρα: 14:00

Deadline Εγγραφών: 16/1/23

Τμήμα Μαρτίου

Level 1: 13/3/23 - 14/3/23
Δευτέρα - Τρίτη: 14:00 - 17:00

Level 2: 15/3/23 - 23/3/23
Τετάρτη - Πέμπτη (εκτός ΣΚ): 14:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 13/3/23 - 23/3/23

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 10/4/23
Ώρα: 14:00

Deadline Εγγραφών: 1/3/23