Τμήμα Φεβρουαρίου

Level 1: 17/2/24 - 18/2/24
Σάββατο - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 2: 20/2/24 - 25/2/24
Τρίτη - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 17/2/24 - 25/2/24

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: Θα ανακοινωθούν μετά από το πέρας των μαθημάτων


Deadline Εγγραφών: 12/2/24

Τμήμα Μαρτίου

Level 1: 16/3/24 - 17/3/24
Σάββατο - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 2: 19/3/24 - 24/3/24
Τρίτη - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 16/3/24 - 24/3/24

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: Θα ανακοινωθούν μετά από το πέρας των μαθημάτων


Deadline Εγγραφών: 11/03/24

Τμήμα Απριλίου

Level 1: 20/4/24 - 21/4/24
Σάββατο - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 2: 23/4/24 - 28/4/24
Τρίτη - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 20/4/23 - 28/4/24

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: Θα ανακοινωθούν μετά από το πέρας των μαθημάτων


Deadline Εγγραφών: 15/4/24

Τμήμα Μάιου

Level 1: 18/5/24 - 19/5/24
Σάββατο - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 2: 21/05/24 - 26/05/24
Τρίτη - Κυριακή: 15:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 18/05/24 - 26/05/24

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: Θα ανακοινωθούν μετά από το πέρας των μαθημάτων


Deadline Εγγραφών: 13/05/24