Ξεκινήστε το ταξίδι στον κόσμο του κρασιού

Κλείστε άμεσα τη θέση σας

Τμήμα Σεπτεμβρίου

Level 1: 18/9/21 - 19/9/21
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 20/9/21 - 26/9/21
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 18/9/21 - 26/9/21

Εξετάσεις Online : 24/10/2021
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 3/9/21

Τμήμα Οκτωβρίου

Level 1: 16/10/21 - 17/10/21
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 18/10/21 - 24/10/21
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 16/10/21 - 24/10/21

Εξετάσεις Online : 21/11/2021
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 1/10/21

Τμήμα Νοεμβρίου

Level 1: 20/11/21 - 21/11/21
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 22/11/21 - 28/11/21
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 20/11/21 - 28/11/21

Εξετάσεις Online : 9/1/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 5/11/21

Τμήμα Ιανουαρίου

Level 1: 22/1/22 - 23/1/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 24/1/22 - 30/1/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 22/1/22 - 30/1/22

Εξετάσεις Online : 27/2/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 7/1/22

Τμήμα Φεβρουαρίου

Level 1: 19/2/22 - 20/2/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 21/2/22 - 27/2/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 19/2/22 - 27/2/22

Εξετάσεις Online : 27/3/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 4/2/22

Τμήμα Μαρτίου

Level 1: 19/3/22 - 20/2/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 21/3/22 - 27/3/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 19/3/22 - 27/3/22

Εξετάσεις Online : 5/1/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 4/3/22

Τμήμα Απριλίου

Level 1: 9/4/22 - 10/4/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 11/4/22 - 17/4/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 9/4/22 - 17/4/22

Εξετάσεις Online : 15/5/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 25/3/22

Τμήμα Μαΐου

Level 1: 21/5/22 - 22/5/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 23/5/22 - 29/5/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 21/5/22 - 29/5/22

Εξετάσεις Online : 26/6/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 6/5/22

Τμήμα Ιουνίου

Level 1: 18/6/22 - 19/6/22
Σάββατο - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 2: 20/6/22 - 26/6/22
Δευτέρα - Κυριακή: 14:30 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 18/6/22 - 26/6/22

Εξετάσεις Online : 24/7/2022
Ώρα: 12:00
Deadline Εγγραφών: 3/6/22