Τμήμα Σεπτεμβρίου

Level 1: 18/9/23 - 19/9/23
Δευτέρα - Τρίτη: 15:00 - 17:00

Level 2: 20/9/23 - 28/9/23
(Εκτός ΣΚ): 15:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 18/9/23 - 28/9/23

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 30/10/23
Ώρα: 14:00

Deadline Εγγραφών: 15/9/23

Τμήμα Οκτωβρίου

Level 1: 16/10/23 - 17/10/23
Δευτέρα - Τρίτη: 15:00 - 17:00

Level 2: 18/10/23 - 26/10/23
(Εκτός ΣΚ): 15:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 16/10/23 - 26/10/23

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 23/11/23
Ώρα: 10:00

Deadline Εγγραφών: 13/10/23

Τμήμα Νοεμβρίου

Level 1: 13/11/23 - 14/11/23
Δευτέρα - Τρίτη: 15:00 - 17:00

Level 2: 15/11/23 - 23/11/23
(εκτός ΣΚ): 15:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 13/11/23 - 23/11/23

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 4/1/23
Ώρα: 15:00

Deadline Εγγραφών: 10/11/23