Τμήμα Σεπτεμβρίου

Level 1: 26/9/22 - 27/9/22
Δευτέρα - Τρίτη: 14:00 - 17:00

Level 2: 28/9/22 - 6/10/22
Τετάρτη - Πέμπτη (Εκτός ΣΚ): 14:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 26/9/22 - 6/10/22

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 29/10/22
Ώρα: 14:00

Deadline Εγγραφών: 12/9/22

Τμήμα Οκτωβρίου

Level 1: 24/10/22 - 25/10/22
Δευτέρα - Τρίτη: 14:00 - 17:00

Level 2: 26/10/22 - 4/11/22
Τετάρτη - Πέμπτη (Εκτός ΣΚ και 28/10): 14:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 24/10/22 - 4/11/22

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 26/11/2022
Ώρα: 14:00

Deadline Εγγραφών: 10/10/22

Τμήμα Νοεμβρίου

Level 1: 21/11/22 - 22/11/22
Δευτέρα - Τρίτη: 14:00 - 17:00

Level 2: 23/11/22 - 1/12/22
Τετάρτη - Πέμπτη (εκτός ΣΚ): 14:00 - 17:00

Level 1 & 2 Συνδυαστικό πρόγραμμα: 21/11/22 - 1/12/22

Εξετάσεις Level 1 & Level 2: 9/1/2023
Ώρα: 14:00

Deadline Εγγραφών: 7/11/22