Τμήμα WSET Level 1 – Φεβρουάριος

Ημερομηνία Μαθήματος: 8/2/2020

Ώρα: 12:00-17:30

Δίδακτρα: 315€ 

Εξετάσεις: Δευτέρα 2/3/2020 11:00 – 12:30 & 17:30 – 18:30

  • Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για την πιστοποίηση WSET
  • Εάν κάποιος δεν εξεταστεί στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (non-show re-sit exam): €150,00. 
  • Εάν κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις του θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 1 με κόστος επανεξέτασης (re-sit exam): €150,00.

  • Η επιβεβαίωση εγγραφών γίνεται τηλεφωνικά (211 4153616 ), ή/ και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: info@winetipster.gr ). 
  • Τα δίδακτρα, ανά επίπεδο σπουδών, προκαταβάλλονται κατά την διαδικασία της εγγραφής προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτής.
  • Σε περίπτωση συμμετοχής στο τμήμα, τα δίδακτρα ισχύουν για την εγγραφή του υποψήφιου σπουδαστή ΜΟΝΟ για το εκάστοτε τμήμα. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται και δεν δύναται να ισχύσουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου σπουδαστή σε επόμενα αντίστοιχα τμήματα.

Want enjoy our wine experience?


%d bloggers like this: