Εντατικό τμήμα WSET Level 1&2- Τμήμα Φεβρουαρίου

Διδακτρα: 870€

Προδιαγραφές : WSET Επίπεδο 1 στο κρασί & WSET Επίπεδο 2 στο κρασί

Ημερομηνίες Μαθημάτων : 1-2-3-4-5-6-7/2/2020

Αναλυτικό Πρόγραμμα :

Πρωινό Τμήμα

 • Σαββάτο 1/2/2020 : WSET Level 1 12:00-17:30
 • Κυριακή 2/2/2020: WSET Level 2 12:00-17:30
 • Δευτέρα 3/2/2020: WSET Level 2 10:00-13:30
 • Τρίτη 4/2/2020: WSET Level 2 10:00-13:30
 • Τετάρτη 5/2/2020: WSET Level 2 10:00-13:30
 • Πέμπτη 6/2/2020: WSET Level 2 10:00-13:30
 • Παρασκευή 7/2/2020: WSET Level 2 10:00-13:30

Απογευματινό Τμήμα

 • Σαββάτο 1/2/2020 : WSET Level 1 12:00-17:30
 • Κυριακή 2/2/2020: WSET Level 2 12:00-17:30
 • Δευτέρα 3/2/2020: WSET Level 2 17:30-21:00
 • Τρίτη 4/2/2020: WSET Level 2 17:30-21:00
 • Τετάρτη 5/2/2020: WSET Level 2 17:30-21:00
 • Πέμπτη 6/2/2020: WSET Level 2 17:30-21:00
 • Παρασκευή 7/2/2020: WSET Level 2 17:30-21:00

Εξετάσεις:

 • Δευτέρα 24/2/2020 11:00 – 12:30 & 17:30 – 18:30
 • Εξετάζεστε μόνο στο Level 2
 • Υποχρεωτικες για την πιστοποίηση WSET
 • Εάν κάποιος δεν εξεταστεί στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 2 με κόστος επανεξέτασης (non-show re-sit exam): €150,00.
 • Εάν κάποιος αποτύχει στις εξετάσεις του θα μπορεί, εφόσον ο ίδιος το δηλώσει, να επανεξεταστεί στην επόμενη δυνατή εξέταση του Επιπέδου 2 με κόστος επανεξέτασης (re-sit exam): €150,00.

Deadline Εγγραφών

 • Πέμπτη 31/1/2020
 • Οι επιβεβαίωση εγγραφών γίνεται τηλεφωνικά (211 4153616 ), ή/ και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: info@winetipster.gr ).
 • Τα δίδακτρα, ανά επίπεδο σπουδών, προκαταβάλλονται κατά την διαδικασία της εγγραφής προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτής.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής στο τμήμα, τα δίδακτρα ισχύουν για την εγγραφή του υποψήφιου σπουδαστή ΜΟΝΟ για το εκάστοτε τμήμα. Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται και δεν δύναται να ισχύσουν για τη συμμετοχή του υποψήφιου σπουδαστή σε επόμενα αντίστοιχα τμήματα.

Τρόποι καταβολής διδάκτρων

 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

Απευθείας στην Εθνική Τράπεζα , αρ. Λογ.: 19300590569 (ΨΩΜΑΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ WINETIPSTER).


Απευθείας στην Τράπεζα Πειραιώς, αρ. Λογ.: 006420145513554 (ΨΩΜΑΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ WINETIPSTER).

 • Μέσω Web – Banking:

Εθνική Τράπεζα , IBAN: GR7701101930000019300590569 (ΨΩΜΑΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ WINETIPSTER).

Τράπεζα Πειραιώς, IBAN: GR1601714200006420145513554 (ΨΩΜΑΣ Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ WINETIPSTER).

 • Στις καταθέσεις είναι απαραίτητη η αναγραφή του ονόματος του σπουδαστή.
 • Εάν πρόκειται για εταιρική δαπάνη είναι απαραίτητη η αναγραφή της επωνυμίας της εταιρίας.
 • Οι εταιρίες που επιθυμούν την ομαδική κατάρτιση στελεχών τους παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το main contact person του Wnetipster education Center Χρήστο Ψωμά στο τηλεφωνο +306974930784 / 2114153616

Σύνολο διδακτικών ωρών

 • 21 ώρες – Υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα
 • ‘Οριο απουσιών: 2
 • Σε περίπτωση υπέρβασης ορίου απουσιών, ο σπουδαστής χάνει το δικαίωμα εξέτασης και στην περίπτωση που επιθυμεί να εξεταστεί μελλοντικά, θα πρέπει να καταβάλει εκ νέου τα δίδακτρα Επιπέδου 1 & 2 και να παρακολουθήσει εξ ολοκλήρου κάποιο από τα επόμενα Επίπεδα 1 & 2.
%d bloggers like this: